PROFESJONALNE PODEJŚCIE

Wykonujemy wszelkiego rodzaju roboty geologiczne, które przewidziane są w polskich normach oraz europejskim EUROKOD. Roboty geologiczne wykonujemy zgodnie z polskim prawem, w przypadku geologii i geotechniki jest to głównie Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne. Głównym i obowiązującym aktem, który określa zakres i metodykę stosowanych prac jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykonujemy wszelkie usługi geologiczne, które zażyczy sobie inwestor w konsultacji z projektantem/konstruktorem. Indywidualne i skomplikowane projekty nie są dla nas problemem a wręcz wyzwaniem. Posiadając własny bogato wyposażony park maszynowy jesteśmy w stanie sprostać każdemu postawionemu nam tematowi.

SZEROKI ZAKRES BADAŃ

W zakresie badań geologicznych i geotechnicznych wykonujemy m.in:

  • wiercenia geologiczne mechaniczne (do 25m gł) oraz ręczne
  • sondowania geologiczne statyczne (CPT, CPTu) oraz dynamiczne (DPL, DPM, DPH)
  • badania zagęszczenia gruntu (płyta dynamiczna, sonda SD-10)
  • badania geofizyczne oraz sejsmiczne
  • badania nośności podłoża oraz modułów odkształcenia (VSS, EV1, EV2)
  • wszelkiego rodzaju dokumentacje geologiczne (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno inżynierska, projekt geotechniczny)
  • analizy laboratoryjne cech fizyko-mechanicznych
  • akredytowane analizy chemiczne gruntu i wody