Przygotowania do najważniejszej inwestycji w życiu, jaką dla niejednego z nas jest budowa własnego domu, niesie za sobą wiele nowych doświadczeń. Nadal świadomość inwestora indywidualnego, który samodzielnie prowadzi i koordynuje i nadzoruje proces budowy domy i jego wiedza na temat poszczególnych etapów prowadzenia inwestycji jest niestety niewielka, a brak doradztwa ze strony instytucji oraz projektantów skutkować może wieloma błędami już na początkowym etapie inwestycji. Jedną z nich jest kupno działki bez badań geologicznych, a jeżeli już posiadamy działkę, start prac projektowych fundamentów bez wyników i analiz środowiska gruntowo wodnego pod fundamenty na danej działce – czyli brak badania gruntu pod projekt fundamentów. W przepadku złożonych warunków gruntowo wodnych, niesie to za sobą konsekwencje w postaci zawilgocenia ścian, pękania ścian, a nierzadko również do awarii i katastrof budowlanych. W przypadku korzystnych warunków gurntowo wodnych na działce, posiadając wyniki parametrów gruntu, projektant zaprojektuje optymalizację fundamentu a Państwo zaoszczędzą pieniądze związane z wielkością fundamentu a co za tym idzie ilością wykorzystanego betonu, co przynosi realne oszczędności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Koszt badania gruntu w stosunku do całej inwestycji jest niewielki

Warto też zbadać działkę przed jej kupnem w celu upewnienia się, że nadaje się ona pod zabudowę. Badania rozpoznawcze oferujemy w bardzo przystępnych cenach. Przeprowadzamy również badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.