Hydrogeologia jest dziedziną geologii zajmującą się badaniami wody gruntowej, w ramach tych badań oferujemy Państwu określenia poziomów wód gruntowych oraz ich analiza pod kątem agresywności względem betonu i stali oraz analiza chemiczna wody wraz z akredytowanymi poborami. Ponadto w ramach hydrogeologii oferujemy:

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Wiercenie studni projekty prac geologicznych dokumentacje hydrogeologiczne operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych.

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

Projektowanie, wykonanie otworów piezometrycznych opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

POMPY CIEPŁA

Projekty prac geologicznych wykonanie dolnego źródła ciepła dokumentacja powykonawcza.